Voor de leerkracht / Wie zijn we? / Contact / Linken
FR

Linken

http://www.footprintnetwork.org
Het Global Footprint Network is het officiële, internationale netwerk rond de voetafdruk. Op hun website vind je diepgaande informatie over de methodologie achter de voetafdruk.

www.milieuzorgopschool.be
Milieuzorg Op School (MOS) helpt scholen om op een pedagogisch verantwoorde manier een milieuzorgsysteem uit te bouwen: een samenhangend geheel van milieuvriendelijke maatregelen waarbij alle betrokkenen samenwerken. MOS werkt rond volgende thema’s: afval, water, mobiliteit, natuur en energie.

www.kleurbekennen.be
Kleur Bekennen promoot en stimuleert mondiale vorming en actief wereldburgerschap in het onderwijs.

www.ond.vlaanderen.be/energie
Op deze website staat heel wat informatie voor de ‘energievriendelijke school’. Je kan er ook enkele zeer volledige brochures downloaden, namelijk ‘Energiezorg in scholen’, ‘Verwarming’, ‘Verlichting’, ‘Isolatie en ventilatie’ en ‘Passief scholen’.

www.bewustverbruiken.org
Netwerk bewust verbruiken (NBV) vzw werd door een groot aantal consumenten-, derdewereld- en milieuorganisaties opgericht om een antwoord te bieden op de stijgende interesse in duurzame consumptie.

www.milieukoopwijzer.be
De milieukoopwijzer geeft actuele en praktische informatie over milieusparende producten en hun leveranciers.

Inloggen:
Login
Paswoord
Klik hier om de calculator te testen zonder te registreren
Registratie

Zoek een blog
Thema

Trefwoord

Nieuwsbrief
Laat je mailadres achter om op de hoogte te blijven van nieuws over de voetafdruk, leuke activiteiten, acties van deelnemende klassen ...